Bestuur

Het bestuur van vv Warffum bestaat uit:

Bestuur

Voorzitter:
Jelte van der Kooi
06-40044598
voorzitter@vvwarffum.nl

Secretaris:
Tamara Doornbos
06-16752841
secretariaat@vvwarffum.nl

Penningmeester:
Tet Dam
06-42396757
admin@vvwarffum.nl

Algemene bestuursleden:
Joris Bos
Robbert Bos
Jeroen Zwart

Overige contactgegevens

Materiaal/Accommodatie:
Robbert Bos
06-18291173
materialen@vvwarffum.nl

Jeugdzaken:
Voor vragen betreft jeugd wijzen wij u naar SJO ’t Hogeland

Wedstrijd secretaris senioren:
Bob IJpema
06-22106196

Ledenadministratie:
Akke Dam
ledenadministratie@vvwarffum.nl

Correspondentieadres:
Noorderstraat 3
9989 AA Warffum