Bestuur

Het bestuur van vv Warffum bestaat uit:

Bestuur

Voorzitter:
Frits Zuidema
06-29507731
voorzitter@vvwarffum.nl

Secretaris:
Tamara Doornbos
tel.: 06 – 16752841
secretariaat@vvwarffum.nl

Penningmeester:
Tet Dam
06-42396757
admin@vvwarffum.nl

Overige contactgegevens

Materiaal/Accommodatie:
Robbert Bos
06-18291173
materialen@vvwarffum.nl

Jeugdzaken:
Voor vragen betreft jeugd wijzen wij u naar SJO ’t Hogeland

Wedstrijd secretaris senioren:
Bob IJpema
06-22106196

Ledenadministratie:
Akke Dam
ledenadministratie@vvwarffum.nl

Correspondentieadres:
De Laan 10
9989 BB Warffum