Op de jaarlijkse (digitale) Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn twee nieuwe bestuursleden verkozen. Jelte van der Kooi zal de rol van voorzitter op zich nemen. Daarnaast treedt Jeroen Zwart toe als algemeen bestuurslid. Tevens is huidig algemeen bestuurslid Robbert Bos herkozen.

Jelte: “We zien veel kansen binnen de club. Veel taken liggen nu bij een kleine groep en we denken dat dit gemakkelijker kan. Als er meer mensen helpen, hoef je ook minder te doen. Het huidige bestuur heeft een goede basis neergezet, waar we ons steentje nu aan willen bijdragen. Dit doen we niet alleen, we hebben de hulp van de leden hierbij ook nodig!”

De bestuursleden treden per direct toe. Aftredend voorzitter Frits Zuidema zal Jelte bijstaan bij de overgang. We zijn Frits uitermate dankbaar voor zijn werk de afgelopen jaren.

Leave a Reply