Beste ouders/verzorger(s)/jeugd,

Een raar einde van het voetbalseizoen, maar we hebben niet stil gezeten….

Vorige week hebben de beide besturen van Baflo en Warffum bij elkaar gezeten om te evalueren
nadat we de overeengekomen termijn van drie jaar samenwerking bereikt hadden. Besloten is om
deze samenwerking voort te zetten. Zowel de negatieve als positieve punten zijn op tafel geweest.
Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal dingen afgesproken.

Het opleidingsplan wordt geactualiseerd en er wordt meer geld ingezet om de trainingen en
begeleiding van onze jeugd op een hoger plan te brengen. Helaas kunnen we dit niet alleen met
geld. Ook u hebben we hierin nodig. Weet u iemand of lijkt het uzelf leuk om een team te
begeleiden, schroom niet en vraag informatie aan een van onze bestuursleden. Samen staan we
sterker nietwaar?

Daarnaast willen de technische begeleiding beter regelen. Vanuit beide verenigingen proberen we
iemand het jeugdbestuur te laten ondersteunen. Het liefst willen we ook iemand die coördinerend
bezig gaat met het aansturen van de trainers, zodat ook zij de begeleiding krijgen die ze verdienen,
wat er nu vaak bij in schiet. Joris neemt deze taak voor de jongste jeugd op zich en stuurt een aantal
jeugdspelers aan welke de trainingen al mede verzorgen.

Vanuit Warffum wordt een nieuwe wedstrijdsecretaris gezocht voor de jeugd om de scheidsrechters
en andere wedstrijdverwante zaken te regelen. Dit is een lastige taak als iedereen nee zegt om te
fluiten. We verwachten dat ook ouders hierin willen helpen. Vooral bij de jongste jeugd is dit nog
prima te doen en we hebben twee heren Jan Stavenga en Jacob Cleveringa bereid gevonden om
hierin te begeleiden.

Ook met de promotie van de SJO gaan we aan de slag. We gaan weer actief de scholen benaderen
om kinderen aan het voetballen te krijgen. Kinderen mogen altijd een aantal keer gratis
meetrainen om te zien of het hun wat lijkt.

Een lang verhaal, maar zo bent u wel even weer op de hoogte van hetgeen er speelt binnen de
SJO. Ondanks de Corona toch positieve ontwikkelingen…

Rest ons nog u een fijne vakantie te wensen en na de vakantie hopelijk weer langs de lijn!

Bestuur SJO ‘t Hogeland

Leave a Reply